GRATULÁLUNK AZ EREDMÉNYEDHEZ!

eredmeny-reszletek

1. TAPPING TESZT

ideje: 30 mp
fantázianeve: BOX!
sportágak: box, asztalitenisz, vívás, kosárlabda

A Tapping-teszt egy nagyon egyszerűnek látszó feladat, amelyet a neurofiziológia használ először a neuromuszkuláris rendszer vizsgálatára. A sportban a végtagok ciklikus irányváltásos sebességmérése diagnosztikai jelentőségű. A feladat csak látszólag egyszerű, hiszen az egymástól meghatározott távolságban lévő területek gyors, nagy frekvenciával érintése, a mozgás megindításának sebességétől, a mozdulat maximális sebességétől és a fékezésnek a mértékétől függ. A meghatározó tényező, az idegrendszer vezérlő tevékenysége. A kísérletek azt bizonyították, hogy az emberek között nagy különbségek mutatkoznak és az életkorfüggés nem befolyásolja ezeket az eltéréseket. Más szavakkal a tesztben mutatott ismétlésszámok jól jellemzik az egyén neuromuszkuláris teljesítményét. Ennek a képességnek olyan sportágakban van jelentősége, amelyekben a gyors reagálás és mozdulat gyorsaság fontos.

2. SÚLYPONTEMELKEDÉS

ideje: 30 mp alatt többszöri próbálkozás
fantázianeve: SLAM!
sportágak: kosárlabda, futball, röplabda, atlétika

A helyből felugrás próba elsősorban az alsó végtag gyors erejét méri. A képesség elnevezése nagyon széles körű, az irodalom beszél robbanékony erőről, ruganyosságról, gyors-erőről, stb. A méréssel a lábak által kifejtett erő ébredésének minősítését végezzük el. Könnyen belátható, hogy az erőkifejtés során tapasztal sebesség különbségek, a test elugrás közbeni kezdősebességét meghatározzák. Az izomösszehúzódás (erőkifejtés) sebessége függ az izom tömegétől (erejétől) és a vezérlés gyorsaságától. Miután az emberi testben az izomszövet több fajtája is előfordul, az ugrás magasságából következtetni lehet a gyorsan összehúzódni képes és a lassan összehúzódni képes izomszövetek arányára. A gyors mozgást igénylő sportágakban ahol a lábmunka követelmény, a próbában nyújtott teljesítmény meghatározó. genetikusan erőteljesen befolyásolt tulajdonságról van szó.

3. REAKCIÓIDŐ

ideje: 20 mp alatt háromszori próbálkozás
fantázianeve: SPLASH!
sportágak: atlétika, úszás, vívás, birkózás, box

Egy ingerre adott válasz (fény vagy hang) sebességét méri az úgynevezett reakcióidő. Az ingerekre adott válasz túlnyomó része idegrendszeri funkciót jelez. Az ingert speciális receptorok érzékelik, ezt az érzékelést továbbítják a központi idegrendszer felét, majd indítanak el parancsot egy feladat végrehajtására (például egy gomb megnyomására). Az időt millisecundumban mérik. A fény- és hangjelzésre adott válaszok sebessége eltérő, mert az információ feldolgozás más és más módon zajlik. A sportban mindkét ingerre adott válasz sebessége fontos néhány sportág esetében.

4. AGILITY (ÜGYESSÉG, FÜRGESÉG)

ideje: 30 mp
fantázianeve: DRIBBLE!
sportágak: futball, kosárlabda, tenisz, jégkorong

Az angol agility elnevezés talán legjobb magyar megfelelője a fürgeség. Az agility tesztek sokasága használatos, de egy közös van bennük, hogy a cselekvést mindig döntés előzi meg. A reakció idővel szemben, itt egy másik fázis is megjelenik az inger feldolgozásában, nevezetesen, jól dönteni kell a helyes cselekvéshez. A feladatok bonyolultsága szinte a végtelenségig fokozható, a sportban igyekszünk olyan feladatokat adni, amelyek hasonlítanak a sporttevékenység közbeni feladatokhoz. A csapatjátékokban az egy-egy elleni küzdelemben a gyors reagálás alapvető követelmény, az ellenfél megtévesztő cselekvéseinek kivédése, valójában egy bonyolult döntési folyamat, bár ebben már szerepet játszanak a tapasztalatok is (elővételezés). A képesség, tulajdonság a labdás játékokban meghatározó faktor.

5. ANAEROB TESZT

ideje: 30 mp
fantázianeve: PULL!
sportágak: kerékpár, atlétika sprintszámok, evezés, úszás, vízilabda, cselgáncs, birkózás

Élettani szempontból az állóképességet két nagy kategóriára osztjuk: 1. Aerob teljesítőképesség (oxigén felhasználása a meghatározó) 2. Anaerob energiaforrások (oxigén nem szükséges, az izom saját tartalékait használja) Az anaerob tesztek elsősorban a gyors és nagyon intenzív munkavégzést jelentik. A mérések lényege az, hogy nincs idő a keringés és légzés támogatását igénybe venni, ilyen esetekben az izomban található nagy energiájú vegyületek (makroerg foszfátok) felhasználása történik. A mechanizmus érdekessége az, hogy ezekből a nagyenergiájú vegyületekből csak egyénenként eltérő, meghatározott mennyiség áll rendelkezésre. Az elhasznált energiaforrások pótlásához idő és energia szükséges. Az anaerob tesztek a rövid terhelési idő ellenére nagyon megterhelőek, fokozott vigyázatosságot követelnek.

6. SZEM-KÉZ KOORDINÁCIÓ

ideje: 30 mp
fantázianeve: EN GARDE!
sportágak: vívás, asztalitenisz, baseball, kézilabda

A rekacióidő és agility tesztekkel szemben ennél a próbánál a mozgásos válasz pontossága a fő követelmény, nem véletlenül hívják szem-kéz koordinációnak, összerendezettségnek. A feladat nagyon bonyolult, neuromuszkuláris feladatot is tartalmaz. A „civil” életben is gyakran szembesülünk olyan feladatokkal, amelyek a látás mozdulat összehangolását teszik szüksé- gessé. Ilyenek lehetnek pl. tárgyak mozgatása, a tű befűzése, statikus és dinamikus feladatok. A sportban nagyon gyakori feladat, amikor a látást össze kell hangolni a cselekvés dinamikájával. Ez más szavakkal, az erőkifejtés nagyságát, sebességét, kiterjedését jelenti. A tulajdonság fejlettségi szintje néhány sportágban teljesítményt meghatározó tényező.

7. FUTÓGYORSASÁG PRÓBA

távja: 10 m
fantázianeve: GO!
sportágak: atlétika, futball, kosárlabda, kézilabda, tenisz

A futógyorsaság a gyors erőkifejtésnek egy speciális formája. A teszt egy rövid felgyorsulási szakasz után méri a sebességet (út és idő). A képesség elsősorban az alsó végtag erejét minősíti, azonban a teljesítménybe jelentősen beleszól a finom koordináció is. Sokan nem is tudják, hogy például a 100 méteres síkfutás az egy nagyon bonyolult technikai szám. A gyorsulás és sebesség a sportágak jelentős részében alapvető követelmény. Élettanilag ez a teszt az anaerob tesztek közé sorolható.

Dr. Szabó Tamás